nona.love logo

Regulamin świadczonych usług

1. Usługi sprzedaży oferowane w serwisie są wirtualnymi przedmiotami lub dodatkowymi funkcjonalnościami (świadczeniami), dostępnymi jedynie w formie elektronicznej na stronie nona.love.

2. Użytkownikiem jest osoba korzystająca z serwisu nona.love.

3. Klientem jest użytkownik który dokonał zakupu dowolonego świadczenia.

4. Regulamin serwisu w każdej chwili może ulec zmianie, jednak użytkownicy zostaną o tym poinformowani.

5. Kanałem płatności jest wybrany sposób zapłaty za wybrane świadczenie.

§ 2 - ZAWARCIE UMOWY

1. Regulamin jest dostępny do odczytu w formie elektronicznej w serwisie nona.love.

2. Użytkownik przed zakupem dowolnego świadczenia jest zobowiązany do akceptacji regulaminu.

3. Zawarcie umowy odbywa się poprzez wybranie odpowiedniego świadczenia, wybranie kanału płatności przez użytkownika i uiszczenia płatności za jego pomocą.

§ 3 - PŁATNOŚCI

1. Dostępnymi kanałami płatności w serwisie są m.in: Przelew, BLIK, płatność kartą.

2. Ceny każdego świadczenia dla każdego kanału płatności są jawne, i dostępne przy formularzu dokonywania płatności.

3. Ceny świadczeń mogą różnić się ceną zależnie od wybranego kanału płatności.

3.2. Kanał płatności Przelewów, BLIK, jest obsługiwany przez firmę PayU (https://payu.com/).

3.2.1. Po uiszczeniu opłaty serwis nona.love automatycznie przyznaje klientowi świadczenie.

3.2.2. W przypadku nieotrzymania świadczenia z ewidentej winy pośrednika, użytkownik ma prawo zgłosić reklamację na stroniezamieszczonej pod formularzem płatności.

4. W przypadku gdy klient nie chce otrzymywać informacji o promocjach lub nowościach w serwisie, ma prawo do zrezygnowania z ich otrzymywania poprzez wysłanie wiadomości na e-mail kontaktowy podany na stronie.

§ 4 - REKLAMACJE

1. Z uwagi na fakt, żę nona.love świadczy usługi drogą elektroniczną, mogą wystąpić czasowe problemy z dostępnością. Jeśli z ewidentnej winy serwisu klient nie otrzyma właściwego świadczenia, ma prawo zgłosić reklamację poprzez e-mail [email protected]

§ 5 - ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient otrzymuje świadczenia w czasie uiszczenia opłaty i od tej chwili może czynic nieodwracalne zmiany w działaniu serwisu, w konsekwencji czego traci możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

2. W przypadku gdy klient takich zmian niepoczynił, może złożyć oświadczenie poprzez kontakt mailowy na adres [email protected]

§ 6 - ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Korzystając z serwisu, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

2. Ceny świadczeń w serwise nona.love w każdej chwili mogą ulec zmianie.

3. Zamówienia przyjmowane są całą dobę, 7 dni w tygodniu, a świadczenia realizowane są automatycznie w chwili uiszczenia opłaty.

4. Usługodawcą (prowadzącym Serwis) jest działalność gospodarcza prowadzona pod firmą PIOTR MARCZAK NOLIFE, Pajęczno, ul. Długa, nr 161 98-330 Pajęczno, NIP: 5080092276, REGON: 363620276.